O nás - Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie

Prejsť na obsah
O nás

O nás

Pedagogicko-psychologická poradňa v Martine vznikla v 1976 roku. Poradňa dostala od 1.9.2008 nový názov: Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie (ďalej len CPPPaP). CPPPaP je poradenské zariadenie patriace do rezortu školstva. Poskytujeme komplexnú psychologickú, špeciálnopedagogickú, diagnostickú, výchovnú, poradenskú a preventívnu starostlivosť deťom a mládeži najmä v oblasti optimalizácie ich osobnostného, vzdelávacieho a profesijného vývinu, starostlivosti o rozvoj nadania, pri tvorbe kariéry, pomáhame eliminovať poruchy psychického vývinu a poruchy správania. Intenzívne  spolupracujeme  s rodinou, školou a so zdravotníckym zariadením. Zriaďovateľom CPPPaP je Okresný úrad Žilina so sídlom v kraji.


______________________________________________________________________________________________________

Pozvánka na pracovné stretnutie


      Pozývame Vás na pracovné stretnutie  školských psychológov a školských špeciálnych pedagógov základných škôl okresov Martin a Turčianske Teplice, ktoré sa uskutoční dňa 15.11.2018 o 13.00 hod. v priestoroch CPPPaP, Kollárova 49, Martin.

 

Program:

 

1.      Aktuálne informácie z odbornej praxe (PhDr. K. Graňáková)

2.    Neverbálne techniky pri práci so žiakmi so ŠVVP (Mgr. A. Bočková)

 

______________________________________________________________________________________________________

 

Návrat na obsah