Ponuka aktivít pre MŠ - Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie

Prejsť na obsah
Ponuky
Preventívne programy pre materské školy

1. Nezbedná opička Kika sa učí byť lepšou
Cieľ: Cieľom preventívneho programu je hravou formou naučiť deti pravidlá správania, poslúchať, pomenovať svoje pocity. Program sa venuje nasledovným témam: kto som, pravidlá a hranice, učíme sa ovládať svoj hnev, radosť, šťastie, úsmev.
Trvanie: 4 stretnutia po 45 minút
Cieľová skupina: deti predškolského veku

2. Môj psík Azor dáva pozor
Cieľ: Preventívny stimulačný program, ktorého primárnym cieľom je zlepšiť koncentráciu pozornosti (výberovosť, rozsah, odolnosť voči vyrušovaniu, posilnenie krátkodobej pamäte), zvýšiť autoreguláciu a sebakontrolu (plánovanie, organizáciu a tlmenie impulzivity), posilniť zodpovednosť a autonómiu, odolnosť voči záťaži, schopnosť vysporiadať sa s drobnými neúspechmi. Sekundárnym (hoci rovnako dôležitým) cieľom je spoločným zdieľaním aktivít s rodičom a dieťaťom zvýšiť výdrž dieťaťa pri didaktickej hre, posilniť rodičovskú sebadôveru (dôveru vo vlastné výchovné kompetencie).
Trvanie: 8 stretnutí po 60 minút, individuálna vstupná a výstupná diagnostika pozornosti,
2 stretnutia 1 až 2 hodiny so zákonnými zástupcami
Cieľová skupina: deti predškolského veku

3. Ako naučiť deti pravidlá
Cieľ: Návod pre rodičov ako si deťmi urobiť domáce pravidlá slušného správania a trvať na ich dodržiavaní. Výber vhodnej výchovnej stratégie, primeranej osobnostným danostiam dieťaťa. Kľúčové zásady vo vzťahu rodičov a detí.
Trvanie: max. 2 hodiny
Cieľová skupina: rodičia, zákonní zástupcovia

4. Kedy je ten správny čas, alebo kedy dovoliť naším deťom byť : „ON line“
Cieľ: Prednáška ako nájsť tú správnu a vždy osvedčenú „zlatú strednú cestu“ v používaní tabletov, PC je určená predovšetkým rodičom detí v predškolskom, ale aj v školskom veku.
Trvanie: približne 1 hodinu
Cieľová skupina: rodičia, zákonní zástupcovia

5. Školská zrelosť a pripravenosť dieťaťa na školu alebo „Na dobrém počátku všechno záleží.“ (J. A. Komenský)
Cieľ: Oboznámiť rodičov, kedy je dieťa po stránke telesnej, rozumovej, emocionálnej a sociálnej pripravené úspešne si osvojovať školské vedomosti a zručnosti.
Trvanie: približne 1 hodinu
Cieľová skupina: rodičia, zákonní zástupcovia
NÁVRATKA - preventívne programy pre materské školy
 1. Nezbedná opička Kika sa učí byť lepšou
 2. Môj psík Azor dáva pozor
 3. Ako naučiť deti pravidlá
 4. Kedy je ten správny čas, alebo kedy dovoliť naším deťom byť : „ON line“
 5. Školská zrelosť a pripravenosť dieťaťa na školu alebo „Na dobrém počátku všechno záleží.“ (J. A. Komenský)
Návrat na obsah