Semin2 - Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Projekty > RealizovanéProjekt „Správna voľba ...“

Seminár 2:
 Problémy v správaní, práca s problémovým žiakom, antistresový program pre učiteľa

V dňoch 13. 4. - 14. 4. 2007 a 4. 5. - 5. 5. 2007 realizovaný  v Martine druhý seminár „Problémy v správaní“ pre cieľovú skupinu 1 a 2 v priestoroch vzdelávacieho a ubytovacieho zariadenia Lesník. Seminára sa zúčastnilo  30 pedagógov z okresu Martin a Turčianske Teplice a 19 pedagógov z okresu Žilina, Čadca, Kysucké Nové  Mesto, Ružomberok.
Vo večerných hodinách prvý deň účastníci nacvičovali relaxačné a uvoľňovacie techniky v rámci antistresového programu pre učiteľa. Tieto techniky môžu pedagógovia využívať vo svojej práci, ako aj na energizovanie vlastných síl.

Program seminára:

 

1.
2.
3.4.


5.

6.
7.8.
9.

Diagnostika porúch správania
Metodika práce s deťmi s poruchami správania
Poruchy detí s narušeným správaním (1. časť)
- poruchy správania vo vzťahu k rodine
- nesocializovaná porucha správania
- socializovaná porucha správania
Ako sa vyrovnať s hnevom, zlosťou a stresom
- metodiky zamerané na sebapoznanie
- diagnostika explozívnych a implozívnych prejavov
Antistresový program pre učiteľa
- techniky na uvoľnenie stresu
Poruchy detí s narušeným správaním (2. časť)
Opozičná vzdorovitá porucha
- práca s nadanými a talentovanými deťmi
- poruchy správania nešpecifikované
- iné poruchy správania
Diagnostika detí a pomoc pedagóga
Práca s rodičmi problémových detí

Lektor:  PhDr. Jarmila Matejčíková

Účastníci seminára absolvovali počas dvoch dní teoretické základy z oblasti metodiky práce s deťmi s poruchami správania. Antistresový program pre učiteľa  a precvičovali techniky na uvoľnenie stresu. Vychádzajúc z vyjadrení účastníkov v hodnotiacich dotazníkoch seminár splnil ich očakávania, kladne hodnotili jeho obsahovú náplň, ako aj budúce využitie získaných vedomostí vo svojej pedagogickej praxi.

Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky