Semin3 - Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Projekty > RealizovanéProjekt „Správna voľba ...“

Seminár 3:
 Žiaci so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, integrovaní žiaci

V dňoch 22.5. - 23.5.2007 bol realizovaný v Martine tretí seminár "Žiaci so špeciálnymi výchovno vzdelávacími potrebami" pre cieľovú skupinu 1 v priestoroch Obchodnej akadémie 29 pedagógov z okresu Martin a Turčianske Teplice.
V dňoch 28.5. - 29.5.2007 bol realizovaný v Žiline tretí seminár "Žiaci so špeciálnymi výchovno vzdelávacími potrebami" pre cieľovú skupinu 2 v priestoroch Inštitútu priemyselnej výchovy. Seminára sa zúčastnilo  21 pedagógov z okresu Žilina, Čadca, Kysucké Nové  Mesto, Ružomberok.

Program:

 

1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.
8.

Školská integrácia základné pojmy
Podmienky školskej integrácie
Všeobecné zásady vzdelávania žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími  potrebami (ŠVPP)
Profesionálna orientácia žiakov so ŠVVP
Špecifické vývinové poruchy učenia - základné pojmy, rozdelenie
Diagnostika porúch učenia
Organizácia nápravnej starostlivosti
Metódy práce so žiakmi s poruchami učenia z pozície učiteľa a špeciálneho pedagóga

Lektor: PeadDr. Zuzana Stanová

Účastníci seminára absolvovali pocas dvoch dní teoretické základy vzdelávania žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, špecifické vývinové poruchy učenia a metódy práce so žiakmi s poruchami učenia. Účastníci vo svojich hodnoteniach kladne hodnotili obsah  seminára a prínos pre ich pedagogickú prax.

Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky