Semin5 - Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Projekty > RealizovanéProjekt „Správna voľba ...“

Seminár 5:
 Legislatíva v oblasti výchovného poradenstva, kariérne poradenstvo, nové trendy kariérneho poradenstva v EÚ

V dňoch 7.2.2008,  8.2.2008 bol realizovaný v Martine v priestoroch Obchodnej akadémie a  v Žiline v priestoroch Inštitútu priemyselnej výchovy piaty seminár "Legislatíva v oblasti výchovného a kariérneho poradenstva kariérne poradenstvo, nové trendy kariérneho poradenstva v EU" pre cieľovú skupinu. Seminára sa zúčastnilo  30 pedagógov z okresu Martin a Turčianske Teplice a 20 pedagógov z okresu Žilina, Čadca, Kysucké Nové  Mesto, Ružomberok.

Program seminára:

 

1.

2.
3.
4.
5
.

Kariérové poradenstvo na Slovensku v kontexte európskych dokumentov a výziev, oboznámenie sa s platnou legislatívou
Služby zamestnanosti a spolupráca s rezortom školstva
Študijná a pracovná mobilita mladých ludí
Práca s profesijnými informáciami, využitie IKT v kariérovom poradenstve
Diskusia k súvisiacim témam

Lektor: PhDr. Štefan Grajcár

 


1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.


Úlohy, ciele a metódy kariérového poradenstva, ukážky, cvièenia
Kariéra, definície, faktory ovplyvnujúce kariérový vývin
Sebapoznanie (záujmy, hodnoty)
Rozhodovanie, ukážky, cvièenia
Formy kariérového poradenstva
Sociálne prostredie, metodika, cvièenie
Rodinné prostredie, metodika, cvièenie

Lektor: PhDr. Marta Hargašová, CSc

Účastníci seminára získali informácie z oblasti kariérového poradenstva na Slovensku v kontexte európskych dokumentov a výziev. Oboznámili sa s platnou legislatívou v výchovného a kariérneho poradenstva. Spoznali  prácu s profesijnými informáciami, využitie IKT v kariérovom poradenstve. Oboznámili sa s úlohami, metódami a formami kariérneho poradenstva.

Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky