Semin6 - Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Projekty > RealizovanéProjekt „Správna voľba ...“

6. Seminár:
 Poradenstvo o povolaniach a zamestnaniach, využívanie informačno-komunikačných technológií v oblasti voľby povolania žiaka


Dňa 31.3.2008 bol realizovaný v Žiline v priestoroch Inštitútu priemyselnej výchovy a v dňoch 1.4.2008, 2.4.2008 bol realizovaný v Martine v priestoroch Obchodnej akadémie šiesty seminár na tému  "Poradenstvo o povolaniach a zamestnaniach, využívanie informačno-komunikačných technológií"  pre cieľovú skupinu. Seminára sa zúčastnilo  30 pedagógov z okresu Martin a Turčianske Teplice a 20 pedagógov z okresu Žilina, Čadca, Kysucké Nové  Mesto, Ružomberok. Z dôvodu pracovnej zaneprázdnenosti lektorky doc. PhDr. Evy Gajdošovej, CSc. obidve skupiny,  žilinská  i martinská, 1. 4.2008 absolvovali vzdelávaciu aktivitu spoločne v Martine.

Program seminára:

 

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Pojem, ciele, oblasti a základné fázy poradenstva
Z histórie poradenstva
Systém poradenstva
Poradenský tím
Výchovný poradca (postavenie, úlohy, náplň práce, práva a povinnosti VP, dokumentácia, VP, metodická pomoc VP)
Kariérové poradenstvo, špecifikácia základných typov poradenských programov, algoritmy poradenských programov
Profesijno-orientačné počítačové poradenské programy pre voľbu povolania
Alternatívne prístupy nezlučiteľné s psychologickou činnosťou v podmienkach výchovného a psychologického poradenstva
Poradenský prístup, druhy poradenstva, intenzita pôsobenia typov poradenstva
Poradenský proces, schéma štruktúry výchovného poradenstva
Poradenská zmluva
Vzťah s klientom
Metódy práce s klientom
Etika v poradenstve

Lektor: Karol Jarábek

 

1.
2.
3.
4.

5.

Program profesionálnej orientácie a voľby povolania PROFTEENS:
Informačná činnosť, Vstup do sveta práce (vstupné informácie pre žiakov)
Identifikačno-diagnostická činnosť, Poznanie seba samého (diagnostika profesijných záujmov, postojov, ašpirácií žiakov)
Konzultačno-poradenská činnosť, Konzultácia a poradenstvo pre žiakov a rodičov (individuálne a skupinové poradenstvo pre   triedu, žiakov a ich rodičov)

Intervenčná činnosť, Profesijné rady a návrhy (rozhodnutie a voľba povolania)

Lektor:  doc. PhDr. Eva Gajdošová, CSc.

Účastníci seminára získali informácie z oblasti poradenstva o povolaniach, jeho histórie, systéme poradenstva. Oboznámli sa s programom profesionálnej orientácie a voľby povolania PROFTEENS, formami konzultačno-poradenskej činnosti. Spoznali poradenský prístup, druhy poradenstva, intenzitu pôsobenia typov poradenstva, metódy práce s klientom.

Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky