Semin7 - Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Projekty > RealizovanéProjekt „Správna voľba ...“

Seminár č. 7.: Orientácia absolventov na trhu práce, európsky trh práce

Dňa 29.4.2008 a 30.4.2008 bol realizovaný v Martine v priestoroch Obchodnej akadémie a  v Žiline v priestoroch. Inštitútu priemyselnej výchovy siedmy  seminár „Orientácia na trhu práce, európsky trh práce". Seminára sa zúčastnilo 30 pedagógov z okresu Martin a Turčianske Teplice a 20 pedagógov z okresu Žilina, Čadca, Kysucké Nové Mesto, Ružomberok.

Program:

 

1.

2.

3.

4.
5.

Vybrané aspekty prípravy zmeny legislatívy v oblasti základného a stredného školstva, aktuálne problémy praxe

Systém vysokých škôl: výňatky z vysokoškolského zákona a diskusia o vysokoškolskom zákone z hľadiska súčasných potrieb praxe
Potreba sebapoznávania pri výbere budúceho povolania z pohľadu výchovného poradcu
Sebaprezentácia v procese voľby budúceho študijného odboru a povolania
Diskusia k súvisiacim témam

Lektor: PhDr. Zora Lukáčová

 

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Charakteristika trhu práce, subjekty pôsobiace na trhu práce
Význam analýzy profesijných a životných cieľov
Sebapoznanie a sebaprezentácia pri uplatnení na trhu práce
Spôsoby kontaktovania sa so zamestnávateľom
Prijímací pohovor
Subjekty pôsobiace na trhu práce
Služby a nástroje realizované Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny
Možnosti uplatňovania sa našich občanov na Európskom trhu práce

Lektor:  Ing. Lenka Lejtrichová

Na seminári boli poskytnuté učiteľom a výchovným poradcom informácie o trhu práce v SR ako aj trhu práce v EÚ. Poznaním trhu práce a princípov jeho fungovania dokážu pedagógovia efektívne poradiť a pomôcť svojim žiakom pri voľbe a orientácii na vlastné profesijné smerovanie. Účastníci získali prehľad o možnostiach hľadania informácií a pracovných príležitostiach v štátoch EÚ cez internetový portál EURES. Týmto seminárom bol  ukončený vzdelávací cyklus pre cieľovú skupinu.


Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky