Účinná prevencia - Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie

Prejsť na obsah
Projekty > Realizované

Projekt „Účinná prevencia..."

Seminár 1:  Primárna prevencia drogových závislostí v podmienkach škol
>>

Tréningový program „Povedz to priamo“
>>

Seminár 2:  Zhubné sekty a kulty
>>

Odborné vstupy a diskusné fóra určené rodičom.
>>

Záverečný workshop
>>

Návrat na obsah