Burza 2022 - Centrum poradenstva a prevencie Martin

Odhlásiť sa
Prejsť na obsah


Centrum poradenstva a prevencie Martin

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Martin

 

Vás pozývajú

 

na 25. ročník profesijnej prezentačnej výstavy stredných škôl a zamestnávateľov  

 

pod názvom


Termín konania:      17. 10. 2023, v čase od 9,00 do 16,00 hod.

18. 10. 2023, v čase od 9,00 do 14,00 hod.

       Miesto konania:      Slovenská národná knižnica, Nám. J. C. Hronského 1, Martin

 

 

Podujatie je určené najmä žiakom 8. a 9. ročníka ZŠ, záujemcom o nadstavbové a pomaturitné štúdium na SŠ, rodičom, pedagógom, uchádzačom o zamestnanie a širokej verejnosti.

Návštevníci budú mať možnosť získať komplexné informácie o študijných a učebných odboroch, podmienkach a kritériách prijímacieho konania, o duálnom systéme vzdelávania.
Návrat na obsah