O nás - Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie

Prejsť na obsah

O nás

Pedagogicko-psychologická poradňa v Martine vznikla v 1976 roku. Poradňa dostala od 1.9.2008 nový názov: Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie (ďalej len CPPPaP). CPPPaP je poradenské zariadenie patriace do rezortu školstva. Poskytujeme komplexnú psychologickú, špeciálnopedagogickú, diagnostickú, výchovnú, poradenskú a preventívnu starostlivosť deťom a mládeži najmä v oblasti optimalizácie ich osobnostného, vzdelávacieho a profesijného vývinu, starostlivosti o rozvoj nadania, pri tvorbe kariéry, pomáhame eliminovať poruchy psychického vývinu a poruchy správania. Intenzívne  spolupracujeme  s rodinou, školou a so zdravotníckym zariadením. Zriaďovateľom CPPPaP je Okresný úrad Žilina so sídlom v kraji.______________________________________________________________________________________________________

Pozvánka na pracovné stretnutie

 

 

 

            Pozývame Vás na pracovné stretnutie  koordinátorov prevencie základných a stredných  škôl regiónov Martin a Turčianske Teplice, ktoré sa uskutoční:

dňa 06.06.2018 (streda) o 9,00 hod., v priestoroch CVČ Kamarát, malá klubovňa        A.Kmeťa 22, Martin.

 

Program:

 

Ochrana detí pred násilím

Mgr.Oľga Kubíková

Koordinátorka ochrany detí pred násilím, UPSVaR Martin, možnosti spolupráce


Alkohol z pohľadu súdneho lekárstva   

doc. MUDr. Ľubomír Straka, PhD., Ústav súdneho lekárstva a medicínskych expertíz, JLF UK Martin, videozáznam z odbornej konferencie pri príležitosti 40. výročia založenia CPPPaP Martin                     

 

 

Návrat na obsah