O nás - Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie

Odhlásiť sa
Prejsť na obsah

O nás

Pedagogicko-psychologická poradňa v Martine vznikla v 1976 roku. Poradňa dostala od 1.9.2008 nový názov: Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie (ďalej len CPPPaP). CPPPaP je poradenské zariadenie patriace do rezortu školstva. Poskytujeme komplexnú psychologickú, špeciálnopedagogickú, diagnostickú, výchovnú, poradenskú a preventívnu starostlivosť deťom a mládeži najmä v oblasti optimalizácie ich osobnostného, vzdelávacieho a profesijného vývinu, starostlivosti o rozvoj nadania, pri tvorbe kariéry, pomáhame eliminovať poruchy psychického vývinu a poruchy správania. Intenzívne  spolupracujeme  s rodinou, školou a so zdravotníckym zariadením. Zriaďovateľom CPPPaP je Okresný úrad Žilina so sídlom v kraji.
Milí rodičia, učitelia, MŠ, ZŠ,  klienti nášho centra,

od 01.01.2019 pribudla do nášho pracovného tímu školská logopedička Mgr. Daša Živčáková. Jej pracovnou náplňou je individuálna i skupinová  starostlivosť o vývin reči, prevencia i náprava porúch výslovnosti  a následných ťažkostí v učení v nadväznosti na našu cieľovú klientelu .

V prípade potreby a záujmu ju môžete kontaktovať na č. t. 0948 447 065.

Návrat na obsah