O nás - Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:


O nás

Pedagogicko-psychologická poradňa v Martine vznikla v 1976 roku. Poradňa dostala od 1.9.2008 nový názov: Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie (ďalej len CPPPaP). CPPPaP je poradenské zariadenie patriace do rezortu školstva. Poskytujeme komplexnú psychologickú, špeciálnopedagogickú, diagnostickú, výchovnú, poradenskú a preventívnu starostlivosť deťom a mládeži najmä v oblasti optimalizácie ich osobnostného, vzdelávacieho a profesijného vývinu, starostlivosti o rozvoj nadania, pri tvorbe kariéry, pomáhame eliminovať poruchy psychického vývinu a poruchy správania. Intenzívne  spolupracujeme  s rodinou, školou a so zdravotníckym zariadením. Zriaďovateľom CPPPaP je Okresný úrad Žilina so sídlom v kraji.______________________________________________________________________________________________________

                                                   

Depistáž  školskej spôsobilosti


V mesiacoch január až marec realizujeme orientačné depistážne vyšetrenia predškolákov  zamerané na 

posúdenie ich pripravenosti   pre vstup  do škôl.
Prihlásiť sa je  možné prostredníctvom materských škôl.
Bližšie informácie získate na tel.č.:043/ 430 20 20 - PhDr.K. Graňáková

Depistáž špecifických vývinových porúch učenia

V mesiacoch február  až apríl realizujeme  orientačné depistážne špeciálnopedagogické vyšetrenia  žiakov,

zamerané na včasnú  diagnostiku možných špecifických vývinových porúch učenia.
Cieľovou skupinou sú žiaci druhých, prípadne prvých ročníkov ZŠ.
Prihlásiť sa je možné prostredníctvom základných škôl.
Bližšie informácie získate na tel. č.: 043/423 91 11 - Mgr. A. Bočková a Mgr. J. Hlavatá

Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky