O nás - Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie

Odhlásiť sa
Prejsť na obsah

O nás

Pedagogicko-psychologická poradňa v Martine vznikla v 1976 roku. Poradňa dostala od 1.9.2008 nový názov: Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie (ďalej len CPPPaP). CPPPaP je poradenské zariadenie patriace do rezortu školstva. Poskytujeme komplexnú psychologickú, špeciálnopedagogickú, diagnostickú, výchovnú, poradenskú a preventívnu starostlivosť deťom a mládeži najmä v oblasti optimalizácie ich osobnostného, vzdelávacieho a profesijného vývinu, starostlivosti o rozvoj nadania, pri tvorbe kariéry, pomáhame eliminovať poruchy psychického vývinu a poruchy správania. Intenzívne  spolupracujeme  s rodinou, školou a so zdravotníckym zariadením. Zriaďovateľom CPPPaP je Okresný úrad Žilina so sídlom v kraji.
Milí rodičia, učitelia, MŠ, ZŠ,  klienti nášho centra,

od 01.01.2019 pribudla do nášho pracovného tímu školská logopedička Mgr. Daša Živčáková. Jej pracovnou náplňou je individuálna i skupinová  starostlivosť o vývin reči, prevencia i náprava porúch výslovnosti  a následných ťažkostí v učení v nadväznosti na našu cieľovú klientelu .

V prípade potreby a záujmu ju môžete kontaktovať na č. t. 0948 447 065.

______________________________________________________________________________________________________O z n á m e n i e


Z dôvodu naplnenia termínov  na realizáciu požadovaných preventívnych aktivít


v školskom roku 2018/2019, ku dňu 04.03.2019  prosíme o ukončenie  zasielania


Vašich požiadaviek (výnimkou je krízová intervencia).


Prosíme Váš záujem hlásiť až v novom školskom roku 2019/2020.


                                                                 Ďakujeme za pochopenie


             zamestnanci CPPPaP MartinSpoznaj Kozma


Naše zariadenie realizuje preventívny program


,,Kozmo a jeho dobrodružstvá“


Kozmo je kozmonaut pochádzajúci z planéty Zem. Vo chvíľach, kedy nevylepšuje svoj kozmoplán objavuje nové planéty, kde vždy nájde niečo a zaujímave.

Vždy pred cestou načerpá Kozmo pre seba a svoj kozmoplán pozitívnu slniečkovú energiu a zohreje sa príjemným slniečkovým teplom.

 

 

 


 

Preventívny program   je zameraný na rozvoj emocionálnej inteligencie, prosociálneho správania, spolupráce a empatie detí. Vďaka preventívnemu programu “KOZMO a jeho dobrodružstvá” budú mať deti do budúcna vybudovaný hodnotovo-vedomostný základ, ktorý im pomôže rozhodnúť sa konať pri strete s násilím. Celý program je budovaný na filozofii nenásilnej komunikácie, ktorá nikomu neubližuje, neškatuľkuje, nestavia do roly obete ani agresora.

 Určený je pre deti od 4 do 7 rokov.Autorom je  Centrum Slniečko, n.o. v spolupráci s kreatívnym štúdiom CUKRU Production

Návrat na obsah