Ponuka pre pedagógov - Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie

Odhlásiť sa
Prejsť na obsah

Preventívne aktivity pre pedagógov v šk. roku 2021/2022


1. Rob viac toho, čo funguje (WOWW - Work On What Works)

Cieľ: Prezentácia inovatívneho prístupu k riešeniu problémov v “náročnejšej“ triede na zlepšenie klímy vzdelávania s mnohými užitočnými nástrojmi pre učiteľov, ktoré dokážu zahrnúť do svojej každodennej práce so žiakmi (vychádza sa z Na riešenie orientovaného prístupu, Steve de Shazer, Insoo Kim Berg). 

Cieľová skupina: učitelia všetkých ročníkov ZŠ 

Rozsah: 1stretnutie v trvaní 2 vyučovacie hodiny 

Termín: priebežne


Iné – podľa aktuálnej potreby, po vzájomnom dohovore.

Záujem prosíme prihlásiť prostredníctvom našej webovej stránky: https://www.cpppapmartin.sk/, horná lišta „Ponuky“, formou vyplnenia „Návratky“. 

Uzávierka prihlášok do 30.09.2021.

Programy sa budú realizovať v časovej postupnosti podľa prihlásenia požiadavky a tiež 

v závislosti od personálnych možností CPPPaP.

Všetky aktivity CPPPaP Martin sú bezplatné.

NÁVRATKA - Programy CPPPaP Martin pre pedagógov okresu Martin a Tur. Teplice na šk. rok 2020/2021
 Rob viac toho, čo funguje (WOWW - Work On What Works)
Návrat na obsah