Verejné obstarávanie - Centrum poradenstva a prevencie Martin

Odhlásiť sa
Prejsť na obsah


Profil verejného obstarávateľa

Verejný obstarávateľ:
Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie
Sídlo: Kollárova 49, 036 01  Martin
IČO: 00516970
DIČ: 2020598283
Štatutárny zástupca: PhDr. Ingrid Ivaničová – riaditeľka
e-mail: cpppapmartin@gaya.sk
telefón: +421 43 430 2021
Zverejnenie zadávania zákazky
Informácie o oznámeniach a výzvach na predkladanie ponúk
Zákazky podľa §9 ods. 9 zák.č.25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní
Súhrnná správa o zákazkách podľa §91 ods.1 písm.a) s cenami vyššími ako 1 000,- EUR
Správy sú zverejnené na adrese: www.uvo.gov.sk


Návrat na obsah