Odborne vstupy - Centrum poradenstva a prevencie Martin

Odhlásiť sa
Prejsť na obsahProjekt „Účinná prevencia..."Odborné vstupy a diskusné fóra určené rodičom.

V priebehu mesiacov september a október 2007 boli realizované  Odborné vstupy a diskusné fóra určené rodičom 14 - 16-ročných žiakov, realizované priamo na školách pod názvom  "KÝM NIE JE NESKORO".

S obsahom:

Základné informácie o príčinách a vývoji závislostí
Účinky a prejavy jednotlivých drog
Návody ako postupovať pri riešení prípadných krízových situácií so svojimi deťmi
Informácie o preventívnych, osobnosť posilňujúcich možnostiach.

Na záver každého stretnutia rodičia dostali informačno-propagačný materiál z oblasti prevencie sociálno-patologickýchjavov. Výstupom z rodičovských stretnutí bola ponuka na sformovanie svojpomocných rodičovských skupín, pre tých, ktorých deti už skúsenosť s drogovou závislosťou majú.

Návrat na obsah