Semin1 - Centrum poradenstva a prevencie Martin

Odhlásiť sa
Prejsť na obsahProjekt „Správna voľba ...“

Semin
ár 1:
Komunikácia, asertivita, riešenie konfliktov, sebapoznanie

V dňoch - 23.2.2007 realizovaný v Martinerealizovaný seminár "Komunikácia" pre cieľovú skupinu 1 v priestoroch Mestskej knižnice. Seminára sa zúčastnilo  30 pedagógov z okresu Martin a Turčianske Teplice.
V dňoch
8.3. - 9.3.2007 realizovaný v Žiline realizovaný seminár "Komunikácia" pre cieľovú skupinu 2 v priestoroch Inštitútu priemyselnej výchovy. Seminára sa zúčastnilo  21 pedagógov z okresu Žilina, Čadca, Kysucké Nové  Mesto, Ružomberok

Program seminára:

 1. Otvorenie vzdelávania  PhDr. Nora Lepejová, riaditeľka PPP Martin informácie o projekte - PhDr. Viera Michalková, manažérka projektu organizačné pokyny - Mgr. Ingrid Hreusová, koordinátorka projektu
 2. Zoznamovacie aktivity
  Očakávania účastníkov
 3. Dohoda o pravidlách
 4. Medziľudská komunikácia „Ako a čo komunikujeme v kontakte s druhými ľuďmi“
  Neverbálna komunikácia
  Spätná väzba
  Počúvanie
 5. Úvod do asertivity
  "Podstata asertivity a asertívne práva"
  Presadzovanie svojich požiadaviek, odmietanie požiadaviek druhých
 6. Konflikty
  Spôsoby riešenia konfliktov
  Konštruktívne riešenie konfliktu

Lektori: PhDr. Daniela Žilinčíková,  PhDr. Juraj Žilinčík.

Účastníci seminára absolvovali počas dvoch dní teoretické základy z oblasti komunikácie, asertivity a riešeniakonfliktov. Formou zážitkového učenia precvičovali komunikačné zručnosti s dôrazom na asertívnu komunikáciu. Poznávali vlastné silné a slabé stránky a možné spôsoby konštruktívneho riešenia konfliktov.Vychádzajúc z vyjadrení účastníkov v hodnotiacich dotazníkoch seminár splnil ich očakávania,  kladne hodnotili jehoobsahovú náplň, ako aj budúce využitie získaných vedomostí vo svojej pedagogickej praxi.


Návrat na obsah