Semin2 - Centrum poradenstva a prevencie Martin

Odhlásiť sa
Prejsť na obsahProjekt „Správna voľba ...“

Seminár 2:
 Problémy v správaní, práca s problémovým žiakom, antistresový program pre učiteľa

V dňoch 13. 4. - 14. 4. 2007 a 4. 5. - 5. 5. 2007 realizovaný  v Martine druhý seminár „Problémy v správaní“ pre cieľovú skupinu 1 a 2 v priestoroch vzdelávacieho a ubytovacieho zariadenia Lesník. Seminára sa zúčastnilo  30 pedagógov z okresu Martin a Turčianske Teplice a 19 pedagógov z okresu Žilina, Čadca, Kysucké Nové  Mesto, Ružomberok.
Vo večerných hodinách prvý deň účastníci nacvičovali relaxačné a uvoľňovacie techniky v rámci antistresového programu pre učiteľa. Tieto techniky môžu pedagógovia využívať vo svojej práci, ako aj na energizovanie vlastných síl.

Program seminára:

 1. Diagnostika porúch správania
 2. Metodika práce s deťmi s poruchami správania
 3. Poruchy detí s narušeným správaním (1. časť)
  - poruchy správania vo vzťahu k rodine
  - nesocializovaná porucha správania
  - socializovaná porucha správania
 4. Ako sa vyrovnať s hnevom, zlosťou a stresom
  - metodiky zamerané na sebapoznanie
  - diagnostika explozívnych a implozívnych prejavov
 5. Antistresový program pre učiteľa
  - techniky na uvoľnenie stresu
 6. Poruchy detí s narušeným správaním (2. časť)
 7. Opozičná vzdorovitá porucha
  - práca s nadanými a talentovanými deťmi
  - poruchy správania nešpecifikované
  - iné poruchy správania
 8. Diagnostika detí a pomoc pedagóga
 9. Práca s rodičmi problémových detí

Lektor:  PhDr. Jarmila Matejčíková

Účastníci seminára absolvovali počas dvoch dní teoretické základy z oblasti metodiky práce s deťmi s poruchami správania. Antistresový program pre učiteľa  a precvičovali techniky na uvoľnenie stresu. Vychádzajúc z vyjadrení účastníkov v hodnotiacich dotazníkoch seminár splnil ich očakávania, kladne hodnotili jeho obsahovú náplň, ako aj budúce využitie získaných vedomostí vo svojej pedagogickej praxi.

Návrat na obsah