Semin3 - Centrum poradenstva a prevencie Martin

Odhlásiť sa
Prejsť na obsahProjekt „Správna voľba ...“

Seminár 3:
 Žiaci so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, integrovaní žiaci

V dňoch 22.5. - 23.5.2007 bol realizovaný v Martine tretí seminár "Žiaci so špeciálnymi výchovno vzdelávacími potrebami" pre cieľovú skupinu 1 v priestoroch Obchodnej akadémie 29 pedagógov z okresu Martin a Turčianske Teplice.
V dňoch 28.5. - 29.5.2007 bol realizovaný v Žiline tretí seminár "Žiaci so špeciálnymi výchovno vzdelávacími potrebami" pre cieľovú skupinu 2 v priestoroch Inštitútu priemyselnej výchovy. Seminára sa zúčastnilo  21 pedagógov z okresu Žilina, Čadca, Kysucké Nové  Mesto, Ružomberok.

Program:

  1. Školská integrácia základné pojmy
  2. Podmienky školskej integrácie
  3. Všeobecné zásady vzdelávania žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími  potrebami (ŠVPP)
  4. Profesionálna orientácia žiakov so ŠVVP
  5. Špecifické vývinové poruchy učenia - základné pojmy, rozdelenie
  6. Diagnostika porúch učenia
  7. Organizácia nápravnej starostlivosti
  8. Metódy práce so žiakmi s poruchami učenia z pozície učiteľa a špeciálneho pedagóga

Lektor: PeadDr. Zuzana Stanová

Účastníci seminára absolvovali pocas dvoch dní teoretické základy vzdelávania žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, špecifické vývinové poruchy učenia a metódy práce so žiakmi s poruchami učenia. Účastníci vo svojich hodnoteniach kladne hodnotili obsah  seminára a prínos pre ich pedagogickú prax.

Návrat na obsah