Semin5 - Centrum poradenstva a prevencie Martin

Odhlásiť sa
Prejsť na obsah

Projekt „Správna voľba ...“

Seminár 5:
 Legislatíva v oblasti výchovného poradenstva, kariérne poradenstvo, nové trendy kariérneho poradenstva v EÚ

V dňoch 7.2.2008,  8.2.2008 bol realizovaný v Martine v priestoroch Obchodnej akadémie a  v Žiline v priestoroch Inštitútu priemyselnej výchovy piaty seminár "Legislatíva v oblasti výchovného a kariérneho poradenstva kariérne poradenstvo, nové trendy kariérneho poradenstva v EU" pre cieľovú skupinu. Seminára sa zúčastnilo  30 pedagógov z okresu Martin a Turčianske Teplice a 20 pedagógov z okresu Žilina, Čadca, Kysucké Nové  Mesto, Ružomberok.

Program seminára:
 1. Kariérové poradenstvo na Slovensku v kontexte európskych dokumentov a výziev, oboznámenie sa s platnou legislatívou
 2. Služby zamestnanosti a spolupráca s rezortom školstva
 3. Študijná a pracovná mobilita mladých ludí
 4. Práca s profesijnými informáciami, využitie IKT v kariérovom poradenstve
 5. Diskusia k súvisiacim témam
Lektor: PhDr. Štefan Grajcár

 1. Úlohy, ciele a metódy kariérového poradenstva, ukážky, cvičenia
 2. Kariéra, definície, faktory ovplyvnujúce kariérový vývin
 3. Sebapoznanie (záujmy, hodnoty)
 4. Rozhodovanie, ukážky, cvičenia
 5. Formy kariérového poradenstva
 6. Sociálne prostredie, metodika, cvičenie
 7. Rodinné prostredie, metodika, cvičenie
Lektor: PhDr. Marta Hargašová, CSc

Účastníci seminára získali informácie z oblasti kariérového poradenstva na Slovensku v kontexte európskych dokumentov a výziev. Oboznámili sa s platnou legislatívou v výchovného a kariérneho poradenstva. Spoznali  prácu s profesijnými informáciami, využitie IKT v kariérovom poradenstve. Oboznámili sa s úlohami, metódami a formami kariérneho poradenstva.

Návrat na obsah