Semin7 - Centrum poradenstva a prevencie Martin

Odhlásiť sa
Prejsť na obsah

Projekt „Správna voľba ...“

Seminár č. 7.: Orientácia absolventov na trhu práce, európsky trh práce

Dňa 29.4.2008 a 30.4.2008 bol realizovaný v Martine v priestoroch Obchodnej akadémie a  v Žiline v priestoroch. Inštitútu priemyselnej výchovy siedmy  seminár „Orientácia na trhu práce, európsky trh práce". Seminára sa zúčastnilo 30 pedagógov z okresu Martin a Turčianske Teplice a 20 pedagógov z okresu Žilina, Čadca, Kysucké Nové Mesto, Ružomberok.

Program:

 1. Vybrané aspekty prípravy zmeny legislatívy v oblasti základného a stredného školstva, aktuálne problémy praxe
 2. Systém vysokých škôl: výňatky z vysokoškolského zákona a diskusia o vysokoškolskom zákone z hľadiska súčasných potrieb praxe
 3. Potreba sebapoznávania pri výbere budúceho povolania z pohľadu výchovného poradcu
 4. Sebaprezentácia v procese voľby budúceho študijného odboru a povolania
 5. Diskusia k súvisiacim témam
Lektor: PhDr. Zora Lukáčová

 1. Charakteristika trhu práce, subjekty pôsobiace na trhu práce
 2. Význam analýzy profesijných a životných cieľov
 3. Sebapoznanie a sebaprezentácia pri uplatnení na trhu práce
 4. Spôsoby kontaktovania sa so zamestnávateľom
 5. Prijímací pohovor
 6. Subjekty pôsobiace na trhu práce
 7. Služby a nástroje realizované Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny
 8. Možnosti uplatňovania sa našich občanov na Európskom trhu práce
Lektor:  Ing. Lenka Lejtrichová


Na seminári boli poskytnuté učiteľom a výchovným poradcom informácie o trhu práce v SR ako aj trhu práce v EÚ. Poznaním trhu práce a princípov jeho fungovania dokážu pedagógovia efektívne poradiť a pomôcť svojim žiakom pri voľbe a orientácii na vlastné profesijné smerovanie. Účastníci získali prehľad o možnostiach hľadania informácií a pracovných príležitostiach v štátoch EÚ cez internetový portál EURES. Týmto seminárom bol  ukončený vzdelávací cyklus pre cieľovú skupinu.


Návrat na obsah