Seminar1 - Centrum poradenstva a prevencie Martin

Odhlásiť sa
Prejsť na obsah


Projekt „Účinná prevencia..."

Seminár 1:  
Primárna prevencia drogových závislostí v podmienkach škol

Pedagogicko-psychologická poradňa v Martine zahájila realizáciu projektu „Účinná prevencia - dobrá investícia“ v  mesiaci máj  2007. Prvý vzdelávací seminár pod názvom Primárna prevencia drogových závislostí v podmienkach školy  v Martine v priestoroch Centra voľného časuKamarát za účasti pracovníkov v oblasti prevencie, výchovy a vzdelávania na základných a stredných školách, koordinátorov primárnej prevencie drogových závislostí, výchovných poradcov a pedagógov z regiónu Turiec. Úvodom k prítomným prehovorila koordinátorka projektu Mgr. Ingrid Hreusová, ktorá ich informovala o získanom finančnom príspevku z Úradu vlády  Slovenskej republiky - Generálny sekretariát Výboru ministrov pre drogové závislosti a kontrolu drog v rámci Grantovej schémy Podpora Národného programu boja proti drogám 2004 -2008. Taktiež podala podrobné informácie o projekte, jeho cieľoch a organizácii vzdelávacích aktivít. Vzdelávací seminár  absolvovalo 60 účastníkov okresu Martin a Turčianske Teplice.

Návrat na obsah