Tren. program - Centrum poradenstva a prevencie Martin

Odhlásiť sa
Prejsť na obsah

Projekt „Účinná prevencia..."

Tréningový program „Povedz to priamo“

V mesiaci máj - jún absolvovali účastníci vzdelávacích aktivít tréningovú časť programu „Povedz to priamo“ /PTP/,  ktorý vychádza z práce rodinnej terapeutky Virginie Satirovej. Tréning využíva vizuálne, auditívne a kinestetické modality. Program podporuje priamu komunikáciu, schopnosť povedať nie, rozvíjať pozitívne vzťahy. Učenie je kognitívne, emocionálne, telesné,  k nácviku využíva príklady z reálneho života. Účastníci programu sa dokážu o seba postarať tak, že si vážia svoje hlbšie túžby, rešpektujú ich bez toho, aby ponižovali seba alebo iných. Cieľom programu je dosiahnuť lepšiu vzájomnú interakciu a prehĺbiť pozitívne sebaprežívanie. Osvojením si takýchto sociálnych zručností absolventi tréningu budú pripravení lepšie a erudovanejšie zvládať a riešiť krízové situácie so svojimi žiakmi a tiež formovať u nich tieto zručnosti.

V dňoch 11.9.2007, 17.9.2007 a 18.9.2007 sa uskutočnilo záverečné stretnutie tréningového programu „Povedz to priamo“, na ktorom sa zúčastnilo 53 koordinátorov prevencie drogových závislostí a pedagogických pracovníkov základných a stredných škôl okresu Martin a Turčianske Teplice. Tréningový program „Povedz to priamo“ absolvovali aj dobrovoľní pracovníci v oblasti voľnočasových aktivít pre deti a mládež okresu Martin a Turčianske Teplice pobytovou formou počas troch dní vo vzdelávacom zariadení Lesník na Kolónií Hviezda. Tréning absolvovalo (20 účastníkov).
Podľa vyjadrení účastníkov, ktoré uviedli v hodnotiacom dotazníku, splnil seminár aj tréningový program ich očakávania, kladne hodnotili obsahovú náplň, ako aj budúce využitie získaných vedomostí vo svojej odbornej praxi.

V mesiaci august 2007 sa uskutočnilo dvojdňové stretnutie tréningového programu „Povedz to priamo“ pre 20 pedagogických pracovníkov základných a stredných škôl okresu Martin a Turčianske Teplice v Biblickej škole v Martine.

Návrat na obsah