Zaver workshop - Centrum poradenstva a prevencie Martin

Odhlásiť sa
Prejsť na obsahProjekt „Účinná prevencia..."


Záverečný workshop

Vyvrcholením celého projektu bol Záverečný workshop pre absolventov tréningovo-vzdelávacích programov za účasti špičkových odborníkov z oblasti prevencie sociálno-patologických javov a predstaviteľov štátnej správy, ktorý sa uskutočnil dňa 18.10.2007v budove Dekanátu Jeseniovej lekárskej fakulty UK v Martine. Celkový počet účastníkov záverečného workshopu "Kým nie je neskoro"  dosiahol  96 zúčastnených.

   

Návrat na obsah